Företaget

Baker Corp AB startade igång i april 2010 efter finanskrisen som satte djupa spår i branschen.

Många företag klarade inte av att hålla sig kvar och detta gav möjligheten för nya entreprenörer att göra ett intryck i branschen.

Syftet med Baker Corp var från början att kunna utföra mindre projekt till lokala kunder runtom vår tidigare bas i Värnamo.

Det tog endast något år innan vi började arbeta i andra länder och dessa mindre projekt blev så småningom större och mer respekterade projekt.

Tio år senare har vi byggt en internationell organisation med anställda och underleverantörer som arbetar på det vis och med den vision vi hade från början.

Utföra bra jobb med den bästa kvalitén men framförallt lämna efter sig nöjda kunder.

Vi har utvecklats från att enbart jobba med montering till att gå vidare till att kunna erbjuda er som kund en helhetslösning från projektering till färdigt projekt.