Tjänster

Montering

Som Sveriges största montageföretag inom lagerinredning kan vi montering.

Oavsett om ni har en butik eller lager, stort som smått, helautomatiserat eller icke automatiserat kan vi hjälpa er med montering.

Alla våra montörer har lång erfarenhet, alla nödvändiga utbildningar, certifikat och dokumentation som krävs för att montera hos er.

Har ni behov av montering internationellt? Inga problem, Baker Corp är inte geografiskt begränsade och vi utför stora delar av våra projekt i diverse andra länder.

Våra primära marknader i dagsläget är Sverige, Norge & Danmark.

Har du frågor eller funderingar kontaktar du oss här.

Demontering

Demontering är en stor del inom vårt arbetsområde. Vi hjälper er som kund med ombyggnationer, demontering av befintligt lager samt vidareförsäljning av ert gamla material.

Oavsett fabrikat och typ av lager så kan vi hjälpa er med denna typ av tjänst.

Har du frågor eller funderingar kontaktar du oss här.

Besiktning

Arbetsmiljöverket rekommenderar att lagerinredning ska besiktas minst en gång per år för att förebygga onödiga olyckor på er arbetsplats.

Låt Baker Corps noggranna och utbildade besiktningsmän besikta er lagerinredning enligt europeisk standard SS-EN15635.

Vi är även certifierade enligt RI för att utföra en säker och korrekt bedömning utav era ställage.

Baker Corps besiktningsmän lokaliserar eventuella skador eller brister, påvisar eventuella skaderisker och ger förslag på förbättringar för er personalsäkerhet och arbetsmiljö.

Allting dokumenteras på ett besiktningsprotokoll som ni givetvis får efter avslutad besiktning.

Eventuella påvisade brister hjälper vi givetvis till att byta ut och förbättra så ni kan tänka på annat.

För att bibehålla den höga säkerheten och arbetsmiljön på er arbetsplats och fortsatt undvika olyckor väljer majoriteten av Baker Corps besiktningskunder en årlig besiktning samma månad varje år.

Har du frågor eller funderingar kontaktar du oss här.